กามสูตร เปิดตำรา 100 ท่าลีลาเรื่องบนเตียง

กามสูตร ดั่งเดิมแท้จริงแล้วมาจาก คัมภีร์อินเดียสมัยโบราณ ว่าด้วยเพศศึกษา หรือพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผลงานมาตรฐานว่าด้วยความรัก โดยเนื้อหาคัมภีร์กามสูตรประกอบด้วยโศลก 1,250 บท แบ่งเป็น 7 อธิกรณ์ (ภาค), 14 ปกรณ์ (ตอน) และ 36 อธยายะ (บท)

กามสูตร

  1. สาธารณะ (5 บท) ว่าด้วยความรัก การจำแนกประเภทของสตรี
  2. สัมปรโยคิกะ (10 บท) ว่าด้วยการจูบ การเล้าโลม การแสดงท่าร่วมรัก
  3. กันยาสัมปรยุกตกะ (5 บท) ว่าด้วยการเลือกหาภรรยา การเกี้ยวพาราสี และการแต่งงาน
  4. ภารยาธิการิกะ (2 บท) ว่าด้วยการประพฤติตัวอย่างเหมาะสมของภรรยา
  5. ปารทาริก (6 บท) ว่าด้วยการแอบมีชู้กับภรรยาคนอื่น หลักศีลธรรม
  6. ไวศิกะ (6 บท) ว่าด้วยหญิงคณิกา โสเภณี
  7. เอาปนิษทิกะ (2 บท) ว่าด้วยการสร้างเสน่ห์ให้ตนเอง

กามสูตร กล่าวถึงท่าทางการร่วมเพศ 64 ท่า โดยเป็นการรวมวิธีร่วมรัก 8 วิธี และท่าเฉพาะของแต่ละวิธี 8 ท่า ซึ่งเมื่อมีการนำมาแปลเป็นหลายภาษา กามสูตร ก็ได้มีการเพิ่มเติมท่าเข้าไปอีก จนกลายเป็น 100 ท่า (อาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำ) แต่มี 100 ท่าที่เป็นหลักๆ ซึ่ง 100 ท่านี้ก็สร้างสีสันให้ชีวิตคู่ เรื่องเซ็กส์ ของคุณได้เต็มที่แล้ว

กามสูตร เปิดตำรา 100 ท่าลีลาเรื่องบนเตียง

ภาพจาก www.netmums.com

กามสูตร เปิดตำรา 100 ท่าลีลาเรื่องบนเตียง